Te Hiku o Te Ika Marae

Ko Maunga Piko te Maunga

Ko Kurahaupō te Waka

Ko Pohurihanga te Tangata

Ko Pārengarenga te Wahapū

Ko Waitiki te Awa

Ko Mareitu te Urupā

Ko Te Hāpua te Kainga

Ko Te Hiku o Te Ika te Marae

Ko Ngāti Kuri te Iwi

Ruia! Ruia!

Tahia! Tahia!

Opea! Opea!

Whiria! Whiria!

Kia hemo ake te kākoakoa

Kia herea mai ki te kawau korokī

E tātaki mai ana I roto tāna pūkorokoro, whaikaro

Te kuaka he kuaka mārangaranga

Kotahi te manu I tau atu ki te tāhuna

Tau atu!

Tau atu!

Tau atu!

Ngā Hapū o Ngāti Kuri

Ringa Maui           Te Mahoe                Ngāti Rua         Ngāti Moewhare

Ngāti Waiora       Ngāti Taiheke          Ngāti Korokoe         Pohotiare

Ngāti Murikahara           Patukirikiri            Te Whakakohatu